Min Konto


 

Handlekurv

Kurven

Kurven din er tom.

 
 

Søk

 

SEXBUTIKKEN.NO | KJØPSBETINGELSERLeveringsbetingelserGENERELT

De her angitte vilkår regulerer din bruk av varer og tjenester levert av Sexbutikken.no. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Sexbutikken.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

DOKUMENTASJON OG VEILEDNING

Om det finnes produktbeskrivelser og brukerveiledninger til varen, følger disse med leveransen fra Sexbutikken.no. Ønsker du ytterligere opplysninger eller rådgivning fra vår side, er denne av veiledende art.

PRISER OG LEVERING

Våre priser er oppgitt i norske kroner og for momspliktige varer er prisen som vises på nettsidene inkludert mva. Alle priser er oppgitt uten fraktkostnader, dette kommer som tillegg i prisen.

Prisen Kunden skal betale fremkommer av Sexbutikkens Ordrebekreftelse og på faktura.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt fra vi har mottatt din ordre til den blir pakket og sendt. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Sexbutikken.no's side kan dette endres uten unntak. Du vil da bli gjort oppmerksom om forholdet innen kort tid etter at feilen er oppdaget.

KUNDENS PLIKTER

Du som er registrert kunde hos Sexbutikken.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Sexbutikken.no eller Sexbutikken.no's samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av din tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Sexbutikken.no sin side.

UAVHENTEDE PAKKER

Ved uavhentede pakker vil du bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale. Dette gebyret er for tiden på kr. 250,-.

REKLAMASJON

Om du oppdager en feil med et produkt du har kjøpt av Sexbutikken.no, bør du undersøke om feilen skyldes forhold på din side. Dersom du kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Sexbutikken.no har beskrevet at det skal, må du melde dette til Sexbutikken.no slik at Sexbutikken.no kan iverksette tiltak for å rette problemet. Du mister din rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom du ikke gir Sexbutikken.no melding innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

FEIL OG MANGLER

Sexbutikken.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved et produkt levert av Sexbutikken.no, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Om du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sexbutikken.no mister du din garantirett.

ANGRERETT

Som forbruker har du 14 dagers ubetinget angrerett. Varen må være ubrukt og i samme stand som da du mottok den. Du må selv betale frakt/returfrakt og ekspedisjonsgebyr dersom du angrer på din bestilling.

Dersom du ønsker å returnere en vare må angrerettskjema legges ved varene du returnerer. Angrerettskjemaet legges ved alle utsendte varer, og kan også lastes ned her som PDF-fil, eller her som MS Word dokument. På dette skjemaet finner du også adressen varene skal sendes til.

Vennligst bemerk at at angreretten etter norsk lov kun gjelder ved kjøp over 300,- nok. (Se LOV 2000-12-21 nr 105 (angrerettloven) for mer informasjon)

RETURPOLICY

For at produktet skal kunne returneres må det være i ubrukt stand i den originale emballasjen. Vær oppmerksom på at vi av hygieniske årsaker ikke kan ta brukte sexleketøy i retur. Om du har et brukt sexleketøy du ønsker å reklamere på må du ringe oss eller sende oss en epost hvor du beskriver problemet. Eposten sender du til post@sexbutikken.no.

TILBAKEBETALING

Så snart vi har mottatt varene du har returnert og har godkjent at produktet er i samme stand som ved utsendelse, vil salgssummen inkl. frakt bli tilbakeført til deg. Dette skjer normalt innen 14 dager fra den dagen vi mottok din henvendelse. Tilsvarende prosedyre gjelder også ved behandling av garanti-forespørsler. Tilbakebetaling vil skje til det kredittkortet du benyttet ved bestilling, evt via bankoverføring eller som tilgodehavende på din kjøpskonto, (mm.).

Vi forsøker å løse evt. tvister i minnelighet, og vil ellers følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Forøvrig henvises til angrerettloven og kjøpsloven.

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Sexbutikken.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Sexbutikken.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sexbutikken.no sin kontroll, og som Sexbutikken.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Sexbutikken.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som føge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sexbutikken.no sin side.

ENDRING I VILKÅRENE

Sexbutikken.no forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEURE

Er Sexbutikken.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sexbutikken.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Ornamentbilde
Nyheter fra Sexbutikken
Personkunde Garanti Om Sexbutikken Personvern
Engroskunde Levering Nyhetsbrev Foreldrekontroll
Våre Produkter Kjøpsvilkår Ledige Stillinger Samfunnsansvar
Vanlige Spørsmål Reklamasjon Presseinformasjon  
       

Playhouse®, PlayhouseShop®, K-Lageret® og Sexbutikken™® er registrerte varemerker for BBN Trading. Copyright 2013 BBN Trading. Med enerett. Copyright © Sexbutikken.no - All rights reserved.

 Til toppen